Podmínky ochrany osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o formě, jakou můžete svá práva uplatňovat.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavla Klementová, IČ 74596438 se sídlem v ČR, Majakovského 2011, Karviná (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

email: info@jatymy.cz

Prodávající a zároveň správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné, nedotknutelné informace a jsou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy či marketingových akcí. Vaše osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a také dle norem a evropského nařízení o ochraně osobních údajů. 

Zpracováváme a uchováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami se svým souhlasem poskytnete - a to buď odesláním objednávky, vyplněním některého z formulářů na webu, při osobním kontaktu, e-mailem, telefonicky,... 

Zpracování osobních údajů za účelem nákupu, tedy uzavření kupní smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané produkty a vést s Vámi i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, adresu, e-mail, případně telefon. V případě reklamace i Váš podpis. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy plnění kupní smlouvy (smlouva je uzavřená a osobní údaje od Vás získáme výhradně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách, či potvrzením objednávky e-mailem, ústně). Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon. 

Pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zpracováváme údaje uvedené na fakturách (tj. jméno, příjmení, fakturační, liší-li se, pak i dodací adresu a údaje o zakoupeném zboží). 

 Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, našich službách, zboží, akčních cenách, soutěžích, akcích, apod. Souhlas udělíte buď přihlášením Vaší e-mailové adresy k newsletteru na úvodní straně e-shopu nebo zaškrtnutím políčka "Chci odebírat newsletter" při registraci zákazníka či v košíku při odesílání objednávky. V žádném případě nebude Vaše e-mailová adresa předána třetím stranám. Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz, který je uvedený v každém newsletteru nebo nás kontaktujte na info@jatymy.cz. Jen s Vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich produktů či služeb) údaje ve Vašich referencích - písemných nebo formou fotografie. Fotografie zveřejňujeme pouze na stránkách e-shopu jatymy.cz (na naše facebookové stránky je dávat nechceme a nebudeme) a neuvádíme k nim žádná jména - pouze referenci k danému produktu, pošlete-li nám ji spolu s fotkou. 

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních e-mailů nebo pomocí kontaktního formuláře https://www.jatymy.cz/napiste-nam/, můžeme Vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti Vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s Vámi můžeme archivovat. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. 

Cookies

Jsou malé textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek, zajišťují správné zobrazení webových stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat. 

Ukládáme cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek a dále ke sběru anonymních dat ke zvyšování kvality našich služeb. 

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit na svém internetovém prohlížeči - můžete si nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky. Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Již uložené soubory cookies můžete vymazat ve svém internetovém prohlížeči. Nebo máte možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do Vašeho počítače/mobilu... např. i tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se o dopravce zboží/služeb Českou poštu, s.p. a o Shoptet, zajišťující služby provozování e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu. Se zpracovateli máme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Máte právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům - můžete po nás požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně jejich zpracování a vyžádat si u nás přístup k těmto údajům. 
  • opravu svých osobních údajů - pokud jste u nás registrováni, můžete údaje změnit přímo po přihlášení do svého účtu. Samozřejmě nás pro změnu údajů můžete i kontaktovat e-mailem a provedeme ji za Vás.
  • na výmaz osobních údajů - kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Všechny Vaše údaje, které máme, smažeme bez zbytečného odkladu, pokud však Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro splnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich zájmů, jak jsou uvedené výše (např. nutnost uchovat fakturační údaje na faktuře a nutnost jejich archivace ze zákona - v tomto případě by údaje byly uloženy i po odvolání Vašeho souhlasu a smazány a skartovány až po uvedené lhůtě. Protože k těmto konkrétním účelům není souhlas nutný a jejich zpracování nám ukládá zákon.)
  • na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR k jinému správci, je-li to technicky proveditelné
  • vznést námitku dle čl. 21 GDPR - v případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi právy a svobodami
  • odvolat platnost souhlasu - udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu. Berte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOU) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

 

Veškerá data chráníme v maximální možné míře, archivujeme je pouze na uložištích dat, které poskytují nejvyšší stupeň zabezpečení proti zneužití ze strany neoprávněných osob. Kromě správce nemá k osobním údajům v listinné podobě přístup žádné jiné pověřené osoby. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám, vyjma dopravce.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte a přijímáte je zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.  V případě, že objednáváte jinou formou než přes e-shop, je za souhlas považována samotná objednávka poslaná např. e-mailem. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a

Toto znění je účinné od 18.5.2018

Tento web používá soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich zpracováním a ochranou.