Milí, od 16.9. do 30.9. (ale spíše asi až do pátku 7.10.) 2022 bude probíhat dovolená. Vaše objednávky, dotazy budou vyřizovány nejdéle od pondělka 10.10. 2022. Děkuji Vám za pochopení

Vrácení zboží, výměna, reklamace

Pokud Vám nesedí velikost/střih/barva či nejste s výrobkem spokojeni, máte právo během 14 dnů od převzetí zásilky toto zboží vrátit bez udání důvoduAvšak budeme rádi, když důvod uvedete, abychom měli přehled a případně mohly být provedeny změny.

Zboží, které chcete vyměnit nebo vrátit je možné vyzkoušet, ale ne nosit/používat delší čas, než je nutný na vyzkoušení. Není možné toto zboží prát. V případě vypraného nebo zašpiněného zboží bohužel nelze uplatnit možnost výměny/vrácení. Pro reklamaci toto neplatí - až do uplynutí záruční doby lze reklamovat zboží nošené/používané i prané, u něhož se projevila výrobní nebo funkční vada, která není způsobena nevhodným použitím, ošetřením, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením. 

Vrácení, výměna ani požadování vrácení peněz není možné u zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka a, z hygienických důvodů, u spodního prádla.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude přijato. 

 Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, např.:

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího
- u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
- na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- na zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že je obsahem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží)

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno kompletní a nepoškozené (včetně příslušenství), nejlépe v původním obalu (je-li to možné). Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Prodávající kupujícímu vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího obdržel. Prodávající může platbu vrátit jiným způsobem se souhlasem kupujícího. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Částečné odstoupení od smlouvy 

V případě, že kupující od smlouvy odstoupí částečně (tz. vrátí část věcí z objednávky a část si ponechá) bude kupujícímu vrácena pouze částka za zboží, které vrátil. Poměrná část poštovného může být vrácena pouze v případě, že by vrácené zboží zapříčinilo vyšší cenu za poštovné

Výměna

Při požadavku výměny zboží za jiné nás můžete kontaktovat i e-mailem pro rychlejší vyřízení (danou věc Vám odložíme/objednáme). E-mailem Vám požadavek potvrdíme a v případě vyšší ceny vyměněné věci Vám napíšeme podklady k platbě (v případě, že byste věc chtěli poslat na dobírku, bude k rozdílu ceny za zboží připočítáno i dobírkovné). U nižší ceny Vám případný rozdíl bude vrácen na Váš účet. Při výměně bude započítáno nové poštovné (neplatí pro 1. výměnu u oblečení, kde poštovné k Vám uhradíme my. Na své náklady neposíláme v případě, že bylo špatně objednáno zákazníkem (např. byl vybrán špatný rozměr, barva, apod.))

Postup při odstoupení od smlouvy/výměně:

 • Vyplňte "Formulář pro výměnu/vrácení/reklamaci. Pokud vracíte veškeré zakoupené zboží, vyplňte "Formulář pro odstoupení od smlouvy". Formuláře jste obdrželi mailem nebo v balíčku nebo je najdete na konci tohoto článku (ve formátu PDF)
 • V případě Výměny nám napište na e-mail objednavky@jatymy.cz za jaké zboží budete chtít to vrácené vyměnit
 • Zboží vhodně a bezpečně zabalte a pošlete doporučeně, tz. s dokladem o odeslání (např. podací lístek, apod.), (ne na dobírku), na adresu: Pavla Klementová, Majakovského 2011, 734 01 Karviná. Případně lze poslat i jako balík na poštu/do balíkovny, nebo přes Zásilkovnu - pobočku, na které bych si balíček vyzvedla Vám sdělím e-mailem společně s dalšími potřebnými údaji 

 

Zánik nároku na dárek, poštovné zdarma či jinou výhodu

Jak je uvedeno výše, darovací smlouva je závislá na kupní smlouvě a proto odstoupením od kupní smlouvy kupující zároveň odstupuje i od smlouvy darovací a vzniká mu povinnost vrátit dar spolu se zakoupeným zbožím. Proto je doporučeno, aby kupující (14 dnů po obdržení zboží) s dárkem nenakládal nebo s ním nakládal co nejméně/opatrně (tj. přiměřeně s ohledem na jeho povahu a vlastnosti).

Zánik nároku při odstoupení od smlouvy - nárok na dárek či jakoukoliv jinou výhodu zaniká a kupující je povinen, spolu s vráceným zbožím, vrátit i dárek či jiné výhody, které obdržel. Při nevrácení bude kupujícímu účtována běžná cena dárku.

Zánik nároku při výměně či částečném odstoupení od smlouvy - nárok na dárek zaniká v případě výměny/vrácení produktu, na který byl dárek vázán. Nebo v případě, že byl dárek vázán k nákupu nad 1 000,- a vrácením/výměnou je cena zboží, které si kupující ponechá, nižší než 1 000,- V těchto případech je kupující povinen dárek vrátit - při nevrácení bude kupujícímu účtována běžná cena dárku.  

V případě vrácení zboží z objednávky/nákupu s dopravou zdarma si prodávající vyhrazuje právo z vrácené částky odečíst poštovné, pokud hodnota zboží, které si kupující ponechá, nepřesáhne 3 500,-Kč. Z tohoto důvodu kupujícímu zaniká nárok na poštovné zdarma. Poštovné bude započítáno dle našeho ceníku (který je výše) a vždy bude odpovídat nejnižší dopravě, za které by zboží, které si kupující ponechal, bylo odesláno. 

Zánik nároku při reklamaci - nárok na dárek v tomto případě nezaniká a kupující si jej ponechá. 

Nepřevzetí zboží a neplatné odstoupení od kupní smlouvy

V případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme dle uvedených podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu tím vznikly. Nepřevzetí zboží kupujícím není platným odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ani stornováním objednávky. Nepřevzetí zboží je klasifikováno jako porušení obchodních podmínek/kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající má právo od této smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím odpovídající náhradu za způsobenou škodu. 

Upozorňuje na to také dTest:

.. S tímto přesvědčením souvisí také mýtus, který předpokládá, že se smlouva ruší ve chvíli, kdy si zákazník objednané zboží nepřevezme. I zde by taková situace musela být předem dohodnutá oběma stranami, jinak má spotřebitel povinnost zboží převzít. Pokud to neudělá, může ho čekat smluvní pokuta nebo povinnost nahradit obchodníkovi marně vynaložené náklady na dopravu. „Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.“ Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

Pokuty a úroky po Vás nepožadujeme.

Pokud svou zásilku nepřevezmete, a o zboží budete mít nadále zájem, zašleme Vám ho znovu, ale až po zaplacení předem na účet, včetně nového poštovného. Po návratu zboží zpět k nám je Vám ještě týden rezervováno - pokud od Vás během této doby nebudeme mít žádnou zprávu, rezervace se zruší, dojde k odstoupení od kupní smlouvy z naší strany s požadavkem uhrazení poštovného. O všech těchto krocích a možnostech jste vždy informováni e-maily. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o nákupu - faktura. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním/opotřebením, nesprávným použitím výrobku dle návodu nebo nesprávným skladováním. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Projeví-li se vada během 6 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při jeho převzetí. 

Kupující může u prodávajícího nejpozději do 2 let od převzetí zboží, uplatnit podle svého požadavku, nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se oprava pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, kupující má právo na odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky, apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby - v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu výrobku. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím/nákupem byl o vadě informován, věděl o ní, nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující se srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů se může barva nabízeného zboží na fotografiích v e-shopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Zboží je šito strojově a může dojít k mírnému posunutí vzoru - vzor se tedy nemusí nacházet ve stejné pozici jako na fotografii. Což není bráno jako vada výrobku. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • Neopatrným zacházením a používáním v rozporu s návodem/uživatelskou příručkou/popisem výrobce nebo všeobecnými zásadami
 • Mechanickým poškozením věci, poškození nadměrným zatěžováním nebo zanedbáním péče o zboží
 • Používání v podmínkách, které neodpovídají podmínkám výrobce
 • Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • Poškození přírodními živly či vyšší mocí
 • Pokud zboží bylo podáno na reklamaci pozdě, tz. výrobek či zboží bylo používáno při zjištění vad dál

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Tuto volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího - to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, ale stačí sdělit číslo objednávky a číslo faktury). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu sdělí v této lhůtě. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat emailem (případně prostřednictvím sms). U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Vznikl -li nárok na dárek k objednávce/produktu pak reklamací nárok na tento dárek nezaniká a kupující si jej může ponechat. 

Postup při reklamaci:

 • na e-mail reklamace@jatymy.cz napište detailní popis reklamace, společně s fotografií či fotografiemi poškozeného zboží, zobrazující reklamované vady
 • ke zboží přiložte vyplněný Formulář pro výměnu/vrácení/reklamaci, který Vám byl poslán e-mailem či vložen do balíčku, nebo ho naleznete na konci tohoto článku (ve formátu PDF). Zboží bezpečně zabalte
 • zboží zašlete doporučeně, tz. s dokladem o odeslání (např. podací lístek, apod.), (ne na dobírku), na adresu: Pavla Klementová, Majakovského 2011, 734 01 Karviná. Případně lze (pro Vás bezplatně) využít i zpětnou zásilku od Zásilkovny (neplatí pro objemnější zboží, např. teepee, apod.) - podrobnosti Vám budou sděleny při nahlášení reklamace. 

 

Došlo Vám poškozené zboží?

Informujte přepravce i nás. V případě, že obal, krabice bude poškozen, Česká pošta Vám zásilku nebude doručovat a bude Vás informovat o jejím uložení na poště oznámením ve schránce. Pokud zásilka váží stejně jako při podání, můžete ji rozbalit a obsah zkontrolovat s pracovníkem pošty (např. vedoucí). V případě, že obsah bude poškozen, sepíšete reklamační protokol.

 U Zásilkovny si zásilku pečlivě prohlédněte, při opuštění výdejního místa nelze uplatnit jakoukoliv odpovědnost za škodu. Reklamaci/nárok na úhradu škody můžete uplatnit Vy, jako příjemce, Zásilkovna pak tuto reklamaci/nárok vyřizuje se mnou, jako odesílatelem.  

Byl obal, krabice v pořádku a obsah je přesto poškozený?

Dostavte se na kteroukoliv pobočku České pošty nejlépe v den doručení, max. do 48 hodin. Vezměte zásilku s sebou - včetně vnitřních obalů, výplní, byl - li balík převázán provázkem, pak i tento provázek k sepsání reklamačního protokolu. Pořiďte i fotodokumentaci - krabice, výplňového materiálu, poškozeného zboží,.. 

Formulář pro výměnu, vrácení, reklamaci

Formulář pro odstoupení od smlouvy