Vrácení zboží, výměna, reklamace

Pokud Vám nesedí velikost/střih/barva či nejste s výrobkem spokojeni, máte právo během 14 dnů od převzetí zásilky toto zboží vrátit bez udání důvodu. Avšak budu ráda, když důvod uvedete, abych měla přehled a případně mohly být provedeny změny.

Zboží, které chcete vyměnit nebo vrátit je možné vyzkoušet*, ale ne nosit/používat delší čas, než je nutný na vyzkoušení. Není možné toto zboží prát. V případě vypraného nebo zašpiněného zboží bohužel nelze uplatnit možnost výměny/vrácení. Pro reklamaci toto neplatí - až do uplynutí záruční doby lze reklamovat zboží nošené/používané i prané, u něhož se projevila výrobní nebo funkční vada, která není způsobena nevhodným použitím, ošetřením, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením. 

*Vyzkoušení je možné obdobně jako v kamenné prodejně - tz. kupující se se zbožím může jen "seznámit", věc si jen vyzkoušet a jen doma, nechodit v ní ven, apod.

Vrácení, výměna ani požadování vrácení peněz není možné u zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka. A, z hygienických důvodů, u spodního prádla - kalhotek, které byly rozbaleny. Pokud bylo koupeno více kalhotek, pak ty, které nebyly rozbaleny a zkoušeny vrátit lze. 

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude přijato. 

 Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, např.:

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího
- na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- na zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že je obsahem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží)

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno kompletní a nepoškozené (včetně příslušenství), nejlépe v původním obalu (je-li to možné). Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Prodávající kupujícímu vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího obdržel. Prodávající může platbu vrátit jiným způsobem se souhlasem kupujícího. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, obdobně jako v kamenné prodejně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Částečné odstoupení od smlouvy 

V případě, že kupující od smlouvy odstoupí částečně (tz. vrátí část věcí z objednávky a část si ponechá) bude kupujícímu vrácena pouze částka za zboží, které vrátil. Poměrná část poštovného může být vrácena pouze v případě, že by vrácené zboží zapříčinilo vyšší cenu za poštovné

Výměna

Při požadavku výměny zboží za jiné mě můžete kontaktovat i e-mailem pro rychlejší vyřízení (danou věc Vám odložím/objednám). E-mailem Vám požadavek potvrdím a v případě vyšší ceny vyměněné věci Vám napíši podklady k platbě (v případě, že byste věc chtěli poslat na dobírku, bude k rozdílu ceny za zboží připočítáno i dobírkovné). U nižší ceny Vám případný rozdíl bude vrácen na Váš účet. Při výměně bude započítáno nové poštovné (neplatí pro 1. výměnu u oblečení, kde poštovné k Vám uhradím já. Na své náklady neposílám v případě, že bylo špatně objednáno zákazníkem (např. byl vybrán špatný rozměr, barva, apod.))

Postup při odstoupení od smlouvy/výměně:

 • Vyplňte "Formulář pro výměnu/vrácení/reklamaci. Pokud vracíte veškeré zakoupené zboží, vyplňte "Formulář pro odstoupení od smlouvy". Formuláře jste obdrželi mailem nebo je najdete níže (na konci)
 • V případě Výměny mi napište na e-mail objednavky@jatymy.cz za jaké zboží budete chtít to vrácené vyměnit
 • Zboží vhodně a bezpečně zabalte a pošlete doporučeně, tz. s dokladem o odeslání (např. podací lístek, apod.), (ne na dobírku), na adresu: Pavla Klementová, Majakovského 2011, 734 01 Karviná. Případně lze poslat i jako balík na poštu/do balíkovny, nebo přes Zásilkovnu - pobočku, na které bych si balíček vyzvedla Vám sdělím e-mailem společně s dalšími potřebnými údaji. 

 

Zánik nároku na dárek, poštovné zdarma či jinou výhodu

Jak je uvedeno výše, darovací smlouva je závislá na kupní smlouvě a proto odstoupením od kupní smlouvy kupující zároveň odstupuje i od smlouvy darovací a vzniká mu povinnost vrátit dar spolu se zakoupeným zbožím. Proto je doporučeno, aby kupující (14 dnů po obdržení zboží) s dárkem nenakládal nebo s ním nakládal co nejméně/opatrně (tj. přiměřeně s ohledem na seznámení s jeho povahou, vlastnostmi jako v kamenné prodejně)

Zánik nároku při odstoupení od smlouvy - nárok na dárek či jakoukoliv jinou výhodu zaniká a kupující je povinen, spolu s vráceným zbožím, vrátit i dárek či jiné výhody, které obdržel. Při nevrácení bude kupujícímu účtována běžná cena dárku.

Zánik nároku při výměně či částečném odstoupení od smlouvy - nárok na dárek zaniká v případě výměny/vrácení produktu, na který byl dárek vázán. Nebo v případě, že byl dárek vázán k nákupu nad 1 000,- a vrácením/výměnou je cena zboží, které si kupující ponechá, nižší než 1 000,- V těchto případech je kupující povinen dárek vrátit - při nevrácení bude kupujícímu účtována běžná cena dárku.  

V případě vrácení zboží z objednávky/nákupu s dopravou zdarma si prodávající vyhrazuje právo z vrácené částky odečíst poštovné, pokud hodnota zboží, které si kupující ponechá, nepřesáhne 3 500,-Kč. Z tohoto důvodu kupujícímu zaniká nárok na poštovné zdarma. Poštovné bude započítáno dle našeho ceníku (který je výše) a vždy bude odpovídat nejnižší dopravě, za které by zboží, které si kupující ponechal, bylo odesláno. 

Zánik nároku při reklamaci - nárok na dárek v tomto případě nezaniká a kupující si jej ponechá.

 

Nepřevzetí zboží a neplatné odstoupení od kupní smlouvy

V případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme dle uvedených podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu tím vznikly. Nepřevzetí zboží kupujícím není platným odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ani stornováním objednávky. Nepřevzetí zboží je klasifikováno jako porušení § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. a obchodních podmínek/kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající má právo od této smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím odpovídající náhradu za způsobenou škodu. 

Upozorňuje na to také dTest:

.. S tímto přesvědčením souvisí také mýtus, který předpokládá, že se smlouva ruší ve chvíli, kdy si zákazník objednané zboží nepřevezme. I zde by taková situace musela být předem dohodnutá oběma stranami, jinak má spotřebitel povinnost zboží převzít. Pokud to neudělá, může ho čekat smluvní pokuta nebo povinnost nahradit obchodníkovi marně vynaložené náklady na dopravu. „Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.“ Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

Pokuty a úroky po Vás nepožadujeme.

Pokud svou zásilku nepřevezmete, a o zboží budete mít nadále zájem, zašlu Vám ho znovu, ale až po zaplacení předem na účet, včetně nového poštovného. Po návratu zboží zpět ke mě je Vám ještě týden rezervováno - pokud od Vás během této doby nebudu mít žádnou zprávu, rezervace se zruší, dojde k odstoupení od kupní smlouvy z mé strany s požadavkem uhrazení poštovného. O všech těchto krocích a možnostech jste vždy informováni e-maily. 

Práva z vadného plnění

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními (zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Jako záruční list slouží doklad o nákupu - faktura a záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním/opotřebením, nesprávným použitím výrobku dle návodu nebo nesprávným skladováním.

Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího, nebo při převzetí od přepravce zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc kupující převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání pak vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího/výrobce
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, míře, hmotnosti, jakož i jakosti a funkčnosti 
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití, návodem k montáži

Pokud má převzaté zboží nedostatky (tz. nesplňuje něco z výše uvedeného), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Projeví-li se vada během 12 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při jeho převzetí. Prokazování, že tomu tak nebylo je do 12 měsíců na straně prodejce. Po uplynutí 1 roku (do 2 let) je zákazník ten, kdo při reklamaci musí prokázat, že závada byla na věci již v době doručení. V opačném případě může prodejce reklamaci zamítnout. 

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky, apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby - v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu výrobku. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, když kupující před převzetím/nákupem byl o vadě informován, věděl o ní, nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad

Kupující má právo na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící části
- odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a má právo na odstranění vady buď dodáním nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se reklamace pouze této části. Nebo má kupující právo na odstranění vady opravou zboží. Prodávající je oprávněn odstranění vady odmítnout, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Např. když je varianta zvolená kupujícím nemožná, protože si vybral, že chce novou věc, ale ta už není skladem/v prodeji, případně je tato varianta nepřiměřeně nákladná (např. chce kupující výměnu celého produktu a přitom stačí "utáhnout šroubek" nebo dodat chybějící součástku). V takovém případě může prodejce rozhodnout o odbavení druhým způsobem, tedy věc opravit a nevyměňovat, nebo nápravu odmítnout.

Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající:

- odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy
- se vada projeví opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má větší počet vad (nejméně tři vady současně)
- je vada podstatným porušením smlouvy (Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala)
- je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího

Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že si vadu způsobil sám kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží. Vadou zboží není opotřebení způsobené obvyklým užíváním

Kupující se srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů se může barva nabízeného zboží na fotografiích v e-shopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Zboží je šito strojově a může dojít k mírnému posunutí vzoru - vzor se tedy nemusí nacházet ve stejné pozici jako na fotografii. Což není bráno jako vada výrobku. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • Neopatrným zacházením a používáním v rozporu s návodem/uživatelskou příručkou/popisem výrobce nebo všeobecnými zásadami
 • Mechanickým poškozením věci, poškození nadměrným zatěžováním nebo zanedbáním péče o zboží
 • Používání v podmínkách, které neodpovídají podmínkám výrobce
 • Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • Poškození přírodními živly či vyšší mocí
 • Pokud zboží bylo podáno na reklamaci pozdě, tz. výrobek či zboží bylo používáno při zjištění vad dál
 • Jedná-li se o vadu, o které kupující věděl při uzavírání smlouvy

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Tuto volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího - to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, ale stačí sdělit číslo objednávky a číslo faktury). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu sdělí v této lhůtě. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat emailem. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzením o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní, vadné zboží vrátit prodávajícímu - náklady na vrácení hradí prodávající. Vznikl -li nárok na dárek k objednávce/produktu pak reklamací nárok na tento dárek nezaniká a kupující si jej ponechá (i v případě, že by reklamace skončila odstoupením od smlouvy).

Postup při reklamaci:

 • na e-mail reklamace@jatymy.cz napište detailní popis reklamace, můžete i společně s fotografií či fotografiemi poškozeného zboží, zobrazující reklamované vady
 • ke zboží přiložte vyplněný Formulář pro výměnu/vrácení/reklamaci, který Vám byl poslán e-mailem nebo ho naleznete níže (na konci). Zboží bezpečně zabalte
 • zboží zašlete doporučeně, tz. s dokladem o odeslání (např. podací lístek, apod.), (ne na dobírku), na adresu: Pavla Klementová, Majakovského 2011, 734 01 Karviná. Případně lze poslat i jako balík na poštu/do balíkovny, nebo přes Zásilkovnu - pobočku, na které bych si balíček vyzvedla Vám sdělím e-mailem společně s dalšími potřebnými údaji.  

Prodávající kupujícímu vystaví Reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno:

 • kdy byla reklamace uplatněna
 • co je obsahem reklamace
 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje
 • kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace 

Nebude-li zákazník s vyřízením reklamace spokojený, nově nebude o tom, jestli byla reklamace vyřízená správně, rozhodovat ČOI, ale soud  

Došlo Vám poškozené zboží?

Informujte přepravce i mě. V případě, že obal, krabice bude poškozen, Česká pošta Vám zásilku nebude doručovat a bude Vás informovat o jejím uložení na poště oznámením ve schránce. Pokud by Vám balík přesto doručovali, nepřebírejte ho a bohužel bude uložen na poště, kde se to bude řešit dále...Bude sepsán Zápis o škodě. Pokud zásilka váží stejně jako při podání, můžete ji rozbalit a obsah zkontrolovat s pracovníkem pošty (např. vedoucí). V případě, že obsah bude poškozen/neúplný, sepíše s Vámi reklamační protokol.

 U Zásilkovny si zásilku pečlivě prohlédněte, při opuštění výdejního místa nelze uplatnit jakoukoliv odpovědnost za škodu. Reklamaci/nárok na úhradu škody můžete uplatnit Vy, jako příjemce, Zásilkovna pak tuto reklamaci/nárok vyřizuje se mnou, jako odesílatelem.  

Byl obal, krabice v pořádku a obsah je přesto poškozený?

Dostavte se na kteroukoliv pobočku České pošty nejlépe v den doručení, max. do 48 hodin. Vezměte zásilku s sebou - včetně vnitřních obalů, výplní, byl - li balík převázán provázkem, pak i tento provázek k sepsání reklamačního protokolu. Pořiďte i fotodokumentaci - krabice, výplňového materiálu, poškozeného zboží,.. Aktuální informace vždy najdete na stránkách přepravce

Formulář pro výměnu, vrácení, reklamaci

Formulář pro odstoupení od smlouvy